ΕΠΙΛΟΓΕΙΣ - CONVERTER - SPLITTER - EXTENDER

FTT1-028 Επιλογέας HDMI
Επιλόγεας HDMI FTelectronics με μια θύρα εισόδου και δυο θύρες εξόδου.Δεν χρειάζεται εγκατάστασ...
Πρόκειται για έναν HD switcher υψηλής ποιότητας.Μπορεί εύκολα να μεταφέρει υλικό από 3 εισόδ...
Το HDMI Splitter 1 in 2 out μπορεί να διανείμει μια πηγή HDMI πολύ εύκολα σε δύο εκθέσεις ταυτόχρονα,...
Το HDMI Splitter 1 in 4 out μπορεί να διανείμει μια πηγή HDMI πολύ εύκολα σε τέσσερις εκθέσεις ταυτό...
Ο ΜΙΝΙ HDMI2AV converter είναι ένας universal κονβέρτορας με HDMI 1080p (60Hz) είσοδο σε αναλογική έξοδο.Η μ...
Ο ΜΙΝΙ AV(TV)2HDMI converter είναι ένας universal κονβέρτορας με αναλογική σύνθετη είσοδο σε HDMI 1080p (60Hz...
Ο ΜΙΝΙ VGA 2HDMI converter είναι ένας universal κονβέρτορας βίντεο από VGA σε HDMI, που σας δίνει τη δυνατ...
Showing 1–9 of 29 results