ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ......Coming Soon...

Βάση οροφής 37”- 55” με κίνηση 0 έως 30 μοίρες. Με αλφάδι Μέγιστο βάρος φορτίου 35kgs. Aπόσταση...
LCD2020-2 Βάση τηλεόρασης 23”- 42”
Βάση τηλεόρασης 23”- 42” με κίνηση -20έως 20 μοίρες. Περιστροφή 180 μοίρες Μέγιστο βάρος φορτ...
Βάση τηλεόρασης 23”- 42” με κίνηση  -10έως +5 μοίρες. Με αλφάδι  Μέγιστο βάρος φορτίου 50kgs. A...
LCD8600-2 Βάση τηλεόρασης 37”- 70”
Βάση τηλεόρασης 37”- 70” με αλφάδι Μέγιστο βάρος φορτίου 35kgs. Aπόσταση από το τοίχο 70-470mm. Ma...
Showing all 6 results